Rosenberg & Parker üst yöneticilerinden Elizabeth Cervini ne dedi?

September 16, 2019 - KEFALET SİGORTASI, RPT

 

Kefalet Sigortası ile garantilenen bir yükümlülük yerine getirilemediği takdirde, tazminatının ifası Banka Teminat Mektubunun aksine, sadece finansal olarak değil alternatif çözümlerle de sağlanabilir.