Rosenberg & Parker Türkiye Kefalet Sigortası Sözlüğü / Hasar Prim Oranı nedir?

April 7, 2020 - KEFALET SİGORTASI, RPT

 

Uluslararası deneyimimizle Kefalet Sigortası’nın ülkemizde uygulamaya geçmesine ve tanınmasına öncülük ettiğimiz gibi misyonumuz olan ürünün doğru tanınması adına bu alanda kullanılan terimlerin üzerinden bir de biz geçmek istedik.