Rosenberg & Parker Türkiye Kefalet Sigortası Sözlüğü / Abonman Poliçe nedir?

December 2, 2021 - KEFALET SİGORTASI, RPT

Uluslararası deneyimimizle Kefalet Sigortası’nın ülkemizde uygulamaya geçmesine ve tanınmasına öncülük ettiğimiz gibi misyonumuz olan ürünün doğru tanınması adına bu alanda kullanılan terimlerin üzerinden bir de biz geçmek istedik.