Reasürans Nedir ?

March 23, 2022 - KEFALET SİGORTASI, RPT

Reasürans, sigorta şirketlerinin mali kapasitelerinin çok üzerindeki risklere teminat sağlayan, özellikle büyük risklerin paylaşılması ile uluslararası mali piyasalara dağılarak sigorta şirketlerinin üstündeki riskleri tekrar sigortalayarak güvence altına almasıdır.