Lisanslı Depo İşletmeleri ’ne Kuruluş İzni verilmesinde aranılan şartlar nelerdir?

January 11, 2022 - LİSANSLI DEPOCULUK, RPT

 

Lisanslı depo işletmesinin kuruluşuna izin verilebilmesi için;

  1. Depolanacak ürüne ilişkin piyasa yapısının, lisanslı depo kurulmasını gerektirecek nitelik ve düzeyde bulunması, ekonomik ihtiyaç ve etkinlik şartlarının uygun olması,
  2. Bir milyon TL’den az olmamak üzere depolama kapasitesine göre ilgili Tebliğle belirlenen tutarda ödenmiş sermayeye sahip olunması,
  3. Pay senetlerinin tamamının nama yazılı olması,
  4. Kurucu, ortak ve yönetim kurulu üyelerin, Kanunun 7. maddesinde belirtilen nedenlerden dolayı yasaklı olmaması,
  5. Kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması,
  6. Gerçek ve tüzel kişi ortakların, ortaklık payları dikkate alınarak, mali ve ticari itibar bakımından lisanslı depo işletmesinin itibarına zarar verebilecek nitelikte engel bir durumlarının bulunmaması,
  7. Kuruluş başvurusunda bulunan şirketin unvanında “Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk” ibaresinin bulunması gerekir.

12.04.2013/ 28616 Sayılı Resmî Gazete Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği’nin tamamınahttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130412-4.htm linkinden ulaşabilirsiniz.