Kefalet Sigortası’nın uzundur kullanıldığı ülkelerde modernize edilmesi önündeki engeller!

June 22, 2022 - KEFALET SİGORTASI, RPT

 

Türkiye’de böyle bir derdimiz yok değil mi? Kamu İhalelerinde kullanılan geçici senetler Takasbank  ve SBM aracılığıyla, elektronik ortama geçti bile. Çünkü her anlamıyla ülkemize çok yeni bir ürün ancak yerleşik düzeni değiştirmek daha zor. Gayrinakdî kredilerin tamamını üstlenen Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik sigorta şirketleri mesela milyarlarca dolarlık hacminde imzalanan senetlerin soğuk damgalarını nasıl yöneteceklerini düşünüyorlar. Aşağıdaki makale bu engelleri çok güzel anlatmış.

 

https://www.suretybondquarterly-digital.com/sbpq/0122_spring_2022/MobilePagedArticle.action?articleId=1775558#articleId1775558