Kefalet Sigortasının Risk Kabul Esasları

December 3, 2021 - KEFALET SİGORTASI, RPT

Kefalet Sigortasına uygun olabilecek riskleri tanımlamaya çalışırken; ön eleme, kabul edilmeyen ve istisnalar olmak üzere 3 başlık altında irdeleniyor.