Kefalet Sigortasının Kamu Özel İşbirliği Projelerinde yeri nedir?

October 4, 2019 - RPT

 

Ülkemizde Kamu Özel İşbirliği Projeleri olarak bilinen PPP (Public Private Partnerships) Projeleri, kamunun yüksek sermaye gerektiren büyük projelerdeki maliyetlerinin azaltılması için alternatif iş modeli olup, ülkemizde de büyük altyapı projelerinde, sağlık, eğitim ve ulaşım sektörlerinde yerini bulmuştur. Bu projelerde yatırım finansmanı sağlayan özel kurumun performansı, Kefalet Sigortası ile teminat altına alınırsa, projenin tamamlanması dolaysıyla kamu yararına planlanan fayda garantilenmiş olur.