Kefalet Sigortasının Kamu Özel İşbirliği Projelerinde Kullanımı

October 21, 2019 - KEFALET SİGORTASI, RPT

 

Kamu Özel İşbirliği Projelerine de değer katan Kefalet Sigortası şemsiye bir tanım olup, hemen her yükümlülüğe göre uyarlanabiliyor.