Kefalet Sigortası türlerinden Lisanslı Depoculuk Teminatı nedir?

October 14, 2019 - KEFALET SİGORTASI, RPT

Sigortalı yani depo işletmek isteyen anonim şirketler, diğer şartları da yerine getirmek kaydıyla Ticaret Bakanlığı’na vermeleri gereken teminatı Kefalet Sigortası’nın bir türü olan Lisanslı Depoculuk Teminatı’yla karşılayabilirler.