Kefalet Sigortası ile biz dahil tüm paydaşlar büyüyor.

March 23, 2022 - KEFALET SİGORTASI, RPT

2021 yılı içinde danışmanlığını yaptığımız sigorta şirketlerinden bize ulaşan 476 adet talepten detaylı risk analizimiz sonucu 176 adet talep poliçeleşerek 1.226.053.429,94 TL tutarında senet tanzim edildi.

Başka bir deyişle sigortalılar 1.2 milyar TL’den fazla banka limitlerini nakdi ihtiyaçları için açmış oldu ve sigortacılar en muhafazakar oran 1% ile 10 milyon TL’ den fazla prim üretti.