Kefalet Sigortası hemen her yükümlülüğe göre uyarlanabilir.

September 27, 2019 - RPT

Örneğin; Sigortacı, bir iş anlaşmasına istinaden avans ödeme alan tarafın yani yüklenicinin, lehdara yani işveren firmaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve aldığı avansı geri ödememesi riskine, kefalet senedi ile kefil olur.