Kefalet Sigortası hemen her yükümlülüğe göre uyarlanabilir.

September 19, 2019 - KEFALET SİGORTASI, RPT

 

Örneğin; Mahkeme Teminatı’nda Sigortacı, Sigortalı yani Davalının davasına ilişkin gerekli masrafları Lehdara yani Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerine ödeme yükümlülüğüne Kefalet Senedi ile kefil olur.