Kefalet Sigortası hemen her yükümlülüğe göre uyarlanabilir.

September 4, 2019 - KEFALET SİGORTASI, RPT

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk detayları 5300 sayılı kanun ve yönetmelikleri ile 2005 yılında düzenlenmiş ve lisans için gerekli teminatın Kefalet Sigortası da olabileceği 2017 yılında torba kanun ile yasalaştırılmıştır. Buna göre Sigortalı yani depo işletmek isteyen anonim şirketler, diğer şartları da yerine getirmek kaydıyla Ticaret Bakanlığı’na vermeleri gereken teminatı Kefalet Sigortası’nın bir türü olan Lisanslı Depoculuk Teminatı’yla karşılayabilirler.