Kefalet Sigortası hemen her yükümlülüğe göre uyarlanabilir.

August 21, 2019 - KEFALET SİGORTASI, RPT

Örneğin; İhaleye Katılım Teminatında sigorta şirketi, sigorta ettirenin ihalenin tamamlanması öncesinde ihaleden ayrılması, ihaleyi kazanması halinde sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçmesi, ihale kapsamında sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminat sağlar.