Kefalet Sigortası hemen her yükümlülüğe göre uyarlanabilir.

August 9, 2019 - KEFALET SİGORTASI, RPT

Örneğin; Gümrük Teminatında sigortacı, ihracatçı firmanın Gümrük Dairesi’ne olan Gümrük Vergisi ödeme yükümlülüğüne kefalet senedi ile kefil olur.

Sigorta Şirketi poliçesine taraf ihracatçı firma olmakla beraber, korunan taraf her zaman Lehdar yani Gümrük Dairesi’dir.