Kefalet Sigortası hemen her yükümlülüğe göre uyarlanabilir.

July 18, 2019 - RPT

Örneğin; Tedarik Teminatında Sigorta Şirketi, tedarikçi firmanın alıcı firmaya olan mal tedarik yükümlülüğüne kefalet senedi ile kefil olur. Poliçenin tarafı tedarikçi firma iken, korunan taraf alıcı firmadır.