Kefalet Sigortası hemen her yükümlülüğe göre uyarlanabilir.

July 1, 2019 - BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI, RPT

Örneğin; Bina Tamamlama Sigortasında Sigorta Şirketi, konut müteahhitine, konut alan vatandaşa olan konutu tamamlayarak teslim etme yükümlülüğüne kefalet senedi ile kefil olur.