Kefalet Sigortalarının Bankaların Karşılık Yükünün Hafifletilmesine Katkısı

July 7, 2019 - KEFALET SİGORTASI, RPT