İhalelerde Elektronik Kefalet Senedi Dönemi !

March 23, 2022 - KEFALET SİGORTASI, RPT

Yapılan düzenleme ile Türkiye’ de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin elektronik imzalı olarak düzenlenebilmesine imkan tanınarak, elekronik kamu ihalelerinde kefalet sigortasının kullanılması yasal güvence altına alındı.