BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI

Bina Tamamlama Sigortası, tüketicinin ön ödemeli konut satışı sözleşmesine istinaden yaptığı ödemeleri teminat altına alan bir garanti sözleşmesidir. Bina Tamamlama Sigortası, sigorta şirketleri tarafından (Sigortacı), Bina Tamamlama Sigortası talebinde bulunan geliştiriciye (Yüklenici) kapsamlı bir risk analizi sürecinden sonra verilir. Bina Tamamlama Sigortası’nın risk analizi bankaların kredilendirme süreçlerine çok benzer. Şirketin finansal ve operasyonel yapısı, geçmiş tecrübeleri ve söz konusu konut projesi detaylıca incelenir. Bu analiz sonucu uygun görülürse Kefalet Senedi tüketiciye (Lehdar) sunulur. Bu senet ile sigortacı, geliştiriciye kefil olmuş olur.

Türkiye’de, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanununun 42. maddesinde bahsi gecen ve 2014 yılının Mayıs ayından beri yürürlükte olan Bina Tamamlama Sigortası’nın ilk poliçesi, uzun süren hazırlıklardan sonra, Rosenberg & Parker of Turkey öncülügünde 29 Aralık 2017 tarihinde kesilmiştir.

Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları için tıklayınız

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik

Bina Tamamlama Sigortası Genelgesi

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik